Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro-resumo: Obrigas contables e rexistrais

Estimación directa (modalidade normal) (EDN) Actividades mercantís Contabilidade axustada ao Código de Comercio e ao Plan Xeral de Contabilidade.

Actividades non mercantís

En xeral , libros rexistros de:

 • Vendas e ingresos.
 • Compras e gastos.
 • Bens de investimento.

Actividades profesionais: Libros rexistros de:

 • Ingresos.
 • Gastos.
 • Bens de investimento.
 • Provisións de fondos e suplidos.

Estimación directa (modalidade simplificada) (EDS)

Actividades mercantís e non mercantís

En xeral, libros rexistros de:

 • Vendas e ingresos.
 • Compras e gastos.
 • Bens de investimento.

Actividades profesionais: Libros rexistros de:

 • Ingresos.
 • Gastos.
 • Bens de investimento.
 • Provisións de fondos e suplidos.

Estimación obxectiva (EO)

Actividades distintas das agrícolas, gandeiras e forestais

 • Conservar as facturas emitidas, facturas recibidas e xustificantes documentais.
 • Libro rexistro de bens de investimento (se se practican amortizacións).

Actividades agrícolas, gandeiras, forestais e de transformación de produtos naturais

 • Libro rexistro de vendas e ingreso.
 • Conservar as facturas emitidas, facturas recibidas e xustificantes documentais.
 • Libro rexistro de bens de investimento (se se practican amortizacións).