Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Ingresos financeiros derivados do adiamento ou fraccionamento de operacións realizadas en desenvolvemento da actividade

Enténdese incluída nesta rúbrica a contraprestación obtida polo contribuínte polo adiamento ou fraccionamento do prezo das operacións realizadas en desenvolvemento da súa actividade económica habitual.