Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 419.2 - Industrias da bolaría, pastelaría e galletas

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 6.657,63
2 Persoal non asalariado Persoa 13.485,32
3 Superficie do local m2 45,35
4 Superficie do forno 100 dm2 541,68
Nota.- O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado da fabricación e comercio polo miúdo de produtos de pastelaría salgada e pratos precociñados, sempre que estas actividades se desenvolvan con carácter accesorio á actividade principal.
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 33.760,53 euros