Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 642.1, 2, 3 e 4 - Comercio polo miúdo de carne e despoxos; de produtos e derivados cárnicos elaborados

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 2.355,68
2 Persoal non asalariado Persoa 10.991,07
3 Superficie local independente m2 35,90
4 Superficie local non  independente m2 81,88
5 Consumo de enerxía eléctrica 100 Kwh 39,05
Nota.- O rendemento neto derivado da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado da elaboración de pratos precociñados, sempre que se desenvolva con carácter accesorio á actividade principal.
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 21.635,71 euros