Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 642.5 - Comercio polo miúdo de ovos, aves, coellos de granxa, caza; e de produtos derivados dos mesmos

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 3.382,36
2 Persoal non asalariado Persoa 11.337,49
3 Consumo de enerxía eléctrica 100 Kwh 25,19
4 Superficie local independente m2 27,08
5 Superficie local non  independente m2 58,57
Nota.- O rendemento neto derivado da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado do asado de polos, sempre que se desenvolva con carácter accesorio á actividade principal.
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 20.136,65 euros