Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 644.1 - Comercio polo miúdo de pan, pastelaría, confeitaría e similares e de leite e produtos lácteos

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado de fabricación Persoa 6.248,22
2 Resto persoal asalariado Persoa 1.058,17
3 Persoal non asalariado Persoa 14.530,89
4 Superficie do do local de fabricación m2 49,13
5 Resto superficie local independente m2 34,01
6 Resto superficie local non  independente m2 125,97
7 Superficie do forno 100 dm2 629,86
NOTA: O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado da fabricación e comercio polo miúdo de produtos de pastelaría salgada e pratos precociñados, da degustación dos produtos obxecto da súa actividade acompañada de calquera tipo de bebidas, cafés, infusións ou solubles, as actividades de «catering» e do comercio polo miúdo de queixos, embutidos e emparedados, así como de lotarías, sempre que estas actividades se desenvolvan con carácter accesorio á actividade principal.
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 43.605,26 euros