Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 644.2 - Despachos de pan, pans especiais e bolaría

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado de fabricación Persoa 6.134,85
2 Resto persoal asalariado Persoa 1.039,27
3 Persoal non asalariado Persoa 14.266,34
4 Superficie do do local de fabricación m2 48,50
5 Resto superficie local independente m2 33,38
6 Resto superficie local non  independente m2 125,97
7 Superficie do forno 100 dm2 629,86
NOTA: O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado da comercialización de lotarías, sempre que esta actividade se desenvolva con carácter accesorio á actividade principal.
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 42.925,01 euros