Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 644.3 - Comercio polo miúdo de produtos de pastelaría, bolaría e confeitaría

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado de fabricación Persoa 6.367,89
2 Resto persoal asalariado Persoa 1.014,08
3 Persoal non asalariado Persoa 12.912,15
4 Superficie do do local de fabricación m2 43,46
5 Resto superficie local independente m2 34,01
6 Resto superficie local non  independente m2 113,37
7 Superficie do forno 100 dm2 522,78
NOTA: O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado da fabricación e comercio polo miúdo de produtos de pastelaría salgada e pratos precociñados, da degustación dos produtos obxecto da súa actividade acompañada de calquera tipo de bebidas, cafés, infusións ou solubles, das actividades de "catering" e do comercio polo miúdo de queixos, embutidos e emparedados,  así como  de lotarías, sempre que esta actividade se desenvolva con carácter accesorio á actividade principal.
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 33.760,53 euros