Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 644.6 - Comercio polo miúdo de masas fritas, con ou sen coberturas ou recheos, patacas fritas, produtos de aperitivo, froitos secos, lambetadas, preparados de chocolate e bebidas refrescantes

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado de fabricación Persoa 6.852,88
2 Resto persoal asalariado Persoa 2.254,90
3 Persoal non asalariado Persoa 13.214,47
4 Superficie do do local de fabricación m2 27,71
5 Resto superficie local independente m2 21,41
6 Resto superficie local non  independente m2 36,53
NOTA: O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado da comercialización de lotarías, sempre que esta actividade se desenvolva con carácter accesorio á actividade principal
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 19.670,55 euros