Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 647.1 - Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e de bebidas en establecementos con vendedor

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 1.026,67
2 Persoal non asalariado Persoa 10.839,90
3 Superficie do local independente m2 20,15
4 Superficie do local non  independente m2 68,65
5 Consumo de enerxía eléctrica 100 Kwh 8,81
NOTA: O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado da comercialización de lotarías, sempre que esta actividade se desenvolva con carácter accesorio á actividade principal
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 15.822,10 euros