Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafes IAE: 647.2 e 3 - Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e de bebidas en réxime de autoservizo ou mixto en establecementos cuxa sala de vendas teña unha superficie inferior a 400 metros cadrados

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 1.788,80
2 Persoal non asalariado Persoa 10.827,31
3 Superficie do local m2 23,31
4 Consumo de enerxía eléctrica Kwh 32,75
Nota.- O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado da comercialización de lotarías, sempre que esta actividade se desenvolva con carácter accesorio á actividade principal
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 25.219,62euros