Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 659.3 - Comercio polo miúdo de aparellos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos e fotográficos

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 7.174,12
2 Persoal non asalariado Persoa 19.273,74
3 Consumo de enerxía eléctrica 100 Kwh 119,67
4 Potencia fiscal vehículo CVF 1.070,76
Nota: O rendemento  neto resultante  da aplicación  dos signos ou módulos  anteriores  inclúe, se é o caso, o derivado do servizo de recollida de negativos e outro material fotográfico impresionado para o seu procesado en laboratorio de terceiros e a entrega das correspondentes copias e ampliacións, sempre que esta actividade se desenvolva con carácter accesorio á actividade principal de comercio polo miúdo de aparellos e instrumentos fotográficos
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 35.524,14 euros