Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 659.4 - Comercio polo miúdo de libros, xornais, artigos de papelaría e escritorio e artigos de debuxo e belas artes, agás en quioscos situados na vía pública

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 4.648,37
2 Persoal non asalariado Persoa 17.176,30
3 Consumo de enerxía eléctrica 100 Kwh 57,94
4 Superficie do local m2 30,86
5 Potencia fiscal vehículo CVF 535,38
Nota: O rendemento  neto resultante  da aplicación  dos signos ou módulos  anteriores  inclúe, se é o caso, o derivado da venda de artigos de escaso valor tales como doces, artigos de fumador, etc., os servizos de comercialización de tarxetas de transporte público, tarxetas para uso telefónico e outro similares, así como lotarías, sempre que estas actividades se desenvolvan con carácter accesorio á actividade principal
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 25.207,02  euros