Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 659.4 - Comercio polo miúdo de prensa, revistas e libros en quioscos situados na vía pública

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 3.476,83
2 Persoal non asalariado Persoa 17.220,39
3 Consumo de enerxía eléctrica 100 Kwh 403,11
4 Superficie do local m2 844,02
Nota: O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado da venda de artigos de escaso valor tales como doces, artigos de fumador, etc., os servizos de publicidade exterior e comercialización de tarxetas de transporte público, tarxetas para uso telefónico e outro similares, así como lotarías, sempre que estas actividades se desenvolvan con carácter accesorio á actividade principal.
Departamento de Xestión Tributaria
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 28.860,22 euros