Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 662.2 - Comercio polo miúdo de toda clase de artigos, incluíndo alimentación e bebidas, en establecementos distintos dos especificados no Grupo 661 e no epígrafe 662.1

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 4.868,82
2 Persoal non asalariado Persoa 9.429,01
3 Consumo de enerxía eléctrica 100 Kwh 28,98
4 Superficie do local m2 37,79
Nota: O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado da comercialización de lotarías, sempre que esta actividade se desenvolva con carácter accesorio á actividade principal
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 16.395,27  euros