Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 673.1 - Cafés e bares de categoría especial

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 4.056,30
2 Persoal non asalariado Persoa 15.538,66
3 Potencia eléctrica kw contratado 321,23
4 Mesas Mesa 233,04
5 Lonxitude de barra Metro 371,62
6 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 957,39
7 Máguinas tipo "B" Máquina tipo "B" 2.903,66
NOTA: O rendemento  neto resultante  da aplicación  dos signos ou módulos  anteriores  inclúe, se é o caso, o derivado de máquinas de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como dos expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bólas, etc., máquinas de xogos infantís, máquinas reprodutoras de compact-disc e vídeos musicais, lotarías, máquinas de apostas deportivas e o servizo de uso de teléfono, sempre que se realicen con carácter accesorio á actividade principal
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 30.586,03  euros