Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 675 - Servizos en quioscos, caixóns, barracas ou outros locais análogos

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 2.802,88
2 Persoal non asalariado Persoa 14.461,60
3 Potencia eléctrica kw contratado 107,07
4 Superficie do local m2 26,45
Nota: O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe se é o caso, o derivado da comercialización de lotarías, sempre que esta actividade se desenvolva con carácter accesorio á actividade principal
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 16.596,83  euros