Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 676 - Servizos en chocolatarías, xeadarías e horchaterías

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 2.418,67
2 Persoal non asalariado Persoa 20.016,97
3 Potencia eléctrica kw contratado 541,68
4 Mesas Mesa 220,45
5 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 806,23
Nota: O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe se é o caso, o derivado das actividades de elaboración de chocolates, xeados e orchatas, o servizo ao público de xeados, orchatas, chocolates, infusións, café e solubles, bebidas refrescantes, así como produtos de bolaría, pastelaría, confeitaría e repostaría que normalmente se acompañan para a degustación dos produtos anteriores, e de máquinas de recreo tales como bambáns, caballitos, animais falantes, etc., así como da comercialización de lotarías, sempre que se desenvolvan con carácter accesorio á actividade principal
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 25.528,25  euros