Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 721.2 - Transporte por autotaxis

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade  (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 1.346,27
2 Persoal non asalariado Persoa 7.656,89
3 Distancia percorrida 1000 quilómetros 45,08
NOTA : O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado da prestación de servizos de publicidade que utilicen como soporte o vehículo, sempre que se desenvolvan con carácter accesorio á actividade principal.
A esta actividade non lle resulta aplicable o índice corrector de exceso