Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 972.1 - Servizos de salón de peiteado de señora e cabaleiro

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 3.161,90
2 Persoal non asalariado Persoa 9.649,47
3 Superficie do local m2 94,48
4 Consumo de enerxía eléctrica 100 Kwh 81,88
NOTA : O rendimento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado do comercio polo miúdo de artigos de cosmético capilar e produtos de salón de peiteado, así como dos servizos de manicura, depilación, pedicura e maquillaxe, sempre que estas actividades se desenvolvan con carácter accesorio á actividade principal.
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 18.051,81 euros