Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafe IAE: 973.3 - Servizos de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade  (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 4.125,59
2 Persoal non asalariado Persoa 17.044,03
3 Potencia eléctrica kw contratado 541,68
NOTA: O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado dos servizos de reprodución de planos e a encadernación dos seus traballos, sempre que estas actividades se desenvolvan con carácter accesorio á actividade principal de servizos de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 24.192,95 euros