Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafes IAE: 652.2 e 3 - Comercio polo miúdo de produtos de drogaría, perfumaría e cosmética, limpeza, pinturas, vernices, disolventes, papeis e outros produtos para a decoración e de produtos químicos, e de artigos para a hixiene e o aseo persoal

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 3.722,48
2 Persoal non asalariado Persoa 12.786,18
3 Consumo de enerxía eléctrica 100 Kwh 31,49
4 Superficie do local independente m2 18,27
5 Superficie do local non  independente m2 55,43
Nota: O rendemento  neto resultante  da aplicación  dos signos ou módulos  anteriores  inclúe, se é o caso, o derivado da comercialización de lotarías, sempre que esta actividade se desenvolva con carácter accesorio á actividade principal
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 25.333 euros