Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Epígrafes IAE: 672.1, 2 e 3 - Cafeterías

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 1.448,68
2 Persoal non asalariado Persoa 13.743,56
3 Potencia eléctrica kw contratado 478,69
4 Mesas mesa 377,92
5 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 957,39
6 Máguinas tipo "B" Máquina tipo "B" 3.747,67
NOTA: O rendemento  neto resultante  da aplicación  dos signos ou módulos  anteriores  inclúe, se é o caso, o derivado de máquinas de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como dos expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bólas, etc., máquinas de xogos infantís, máquinas reprodutoras de compact-disc e vídeos musicais, lotarías, máquinas de apostas deportivas e o servizo de uso de teléfono, sempre que se realicen con carácter accesorio á actividade principal
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 39.070,26 euros