Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Produción de mexillón en batea

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 5.500
2 Persoal non asalariado Persoa 7.500
3 Bateas Batea 6.700
Nota.- O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado da comercialización de fazula, do arrendamento de maquinaria ou barco, así como da realización de traballos de encordado, desdobre, recolleita ou embolsado para outro produtor.
Contía para os efectos do índice corrector de exceso: 40.000 euros