Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Actividades económicas desenvolvidas directamente por persoas físicas

  1. Circunstancias que deben concorrer para a aplicación do método de estimación obxectiva
  2. 1. Actividades incluídas na relación contida na Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro
  3. 2. Renuncia á aplicación do réxime de estimación obxectiva e ao réxime especial simplificado do IVE ou do IXIC
  4. 3. Causas de exclusión do método de estimación obxectiva
  5. Consecuencias da exclusión do método de estimación obxectiva