Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Módulo "Asentos"

Normativa: Instrución 2.1.12ª para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF  do anexo II Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Nas actividades de transporte urbano colectivo e de viaxeiros por estrada, entenderase por "asentos" o número de unidades que figura na Tarxeta de Inspección Técnica do vehículo, excluídos o do condutor e o do guía.

Vehículos adaptados especificamente para transporte escolar. O cómputo de unidades do módulo asento destes vehículos deberá efectuarse polo número equivalente de asentos de persoas adultas. Con esta finalidade, considerarase que cada tres asentos para nenos menores de 14 anos equivalen a dous asentos de persoas adultas.