Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Cuantificación do número de unidades empregadas, utilizadas ou instaladas na actividade dos distintos signos ou módulos

A primeira operación que debe realizarse para determinar o rendemento neto previo consiste en cuantificar o número de unidades empregadas, utilizadas ou instaladas de cada un dos módulos fixados para cada actividade que teña a consideración de independente.

A  Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro), establece no seu Anexo II en  apartado 2.1 das súas Instrucións as regras para cuantificación do número de unidades dos distintos signos ou módulos que pasamos a examinar a continuación.

 1. Regras para o cómputo dos módulos
 2. Módulo "Persoal non asalariado"
 3. Módulo "Persoal asalariado"
 4. Módulo "Superficie do local "
 5. Módulo "Consumo de enerxía eléctrica"
 6. Módulo "Potencia eléctrica"
 7. Módulo "Superficie do forno "
 8. Módulo "Mesas"
 9. Módulo "Número de habitantes"
 10. Módulo "Carga do vehículo "
 11. Módulo "Prazas"
 12. Módulo "Asentos"
 13. Módulo "Máquinas recreativas"
 14. Módulo "Lonxitude de barra"
 15. Módulo "Potencia fiscal do vehículo "
 16. Módulo "Distancia percorrida"