Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Módulo "Número de habitantes"

Normativa: Instrución 2.1.9ª para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF  do anexo II Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

O número de habitantes será o da poboación de dereito do municipio, constituída polo total dos residentes inscritos no Padrón Municipal de Habitantes, presentes e ausentes. A condición de residentes adquírese no momento de realizar tal inscrición.