Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Módulo "Potencia eléctrica"

Normativa: Instrución 2.1.6ª para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF  do anexo II Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Entenderase por potencia eléctrica a contratada coa empresa subministradora da enerxía, cuxa unidade é o quilovatio contratado (kw).