Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Módulo "Distancia percorrida"

Normativa: Instrución  7 para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF  do anexo II Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

A actividade de transporte por autotaxis ten como módulo asignado a "distancia percorrida" por cada vehículo afecto á actividade, debendo computarse a totalidade dos percorridos no ano. A unidade está constituída por 1.000 km.