Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Módulo "Carga do vehículo "

Normativa: Instrución 2.1.10ª para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF  do anexo II Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

A capacidade de carga dun vehículo ou conxunto de vehículos será igual á diferenza entre a masa total máxima autorizada determinada tendo en conta as posibles limitacións administrativas, que se é o caso, indíquense nas Tarxetas de Inspección Técnica, co límite de 40 toneladas, e a suma das taras correspondentes aos vehículos portantes (peso en baleiro do camión, remolque, semiremolque e cabeza tractor), expresada, segundo proceda, en quilogramos ou toneladas, estas últimas con dúas cifras decimais.

No caso de cabezas tractores que utilicen distintos semiremolques, a súa tara avaliarase en oito toneladas como máximo.

Cando o transporte se realice exclusivamente con colectores, a tara destes avaliarase en tres toneladas.