Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Módulo "Consumo de enerxía eléctrica"

Normativa: Instrución 2.1.5ª para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF  do anexo II Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Por consumo de enerxía eléctrica entenderase a facturada pola empresa subministradora, cuxa unidade é 100 quilovatios por hora (kw/h). Cando na factura se distinga entre enerxía "activa" e "reactiva", só computarase a primeira.