Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Fase 3ª: Determinación do rendemento neto de módulos

Normativa: Véxanse Anexo II  e instrución 2.3 do citado Anexo II Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Sobre o rendemento neto minorado da actividade cuxo importe sexa positivo aplicaranse, cando corresponda, os índices correctores que a continuación sinálanse

Atención: se o rendemento neto minorado da actividade é unha cantidade negativa, non se aplicarán os índices correctores.

  1. 1. Índices correctores especiais
  2. 2. Índices correctores xerais