Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Índices correctores especiais

Unicamente teñen asignado índice corrector especial as seguintes actividades:

  1. Actividade de comercio polo miúdo de prensa, revistas e libros en quioscos situados na vía pública (epígrafe IAE: 659.4)
  2. Actividade de transporte por autotaxis (epígrafe IAE: 721.2)
  3. Actividade de transporte urbano colectivo e de viaxeiros por estrada (epígrafes IAE: 721.1 e 3)
  4. Actividades de transporte de mercadorías por estrada e servizos de mudanzas (epígrafes IAE: 722 e 757)
  5. Actividade de produción de mexillón en batea