Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Actividade de comercio polo miúdo de prensa, revistas e libros en quioscos situados na vía pública (epígrafe IAE: 659.4)

Normativa: Instrución 2.3 a.1) Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Situación dos quioscosÍndice aplicable
Madrid e Barcelona 1,00
Municipios de máis de100.000 habitantes 0,95
Resto de municipios 0,80

Cando, por exercerse a actividade en varios municipios, exista a posibilidade de aplicar máis dun índice dos anteriormente sinalados, aplicarase un único índice, que será o correspondente ao municipio de maior poboación.