Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Actividades de transporte de mercadorías por estrada e servizos de mudanzas (epígrafes IAE: 722 e 757)

Normativa: Instrución 2.3 a.4) Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Características da actividadeÍndice aplicable
Actividade en que o titular dispoña dun único vehículo 0,80
Actividade desenvolvida con tractores camións e sen semiremolques 0,90
Actividade desenvolvida cun único tractor camión e sen semiremolques 0,75