Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Actividade de produción de mexillón en batea

Normativa: Instrución 2.3 a.5) Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Características da actividadeÍndice aplicable
Empresa cunha soa batea e sen barco auxiliar 0,75
Empresa cunha soa batea e cun barco auxiliar de menos de 15 toneladas de rexistro bruto (TR B.) 0,85
Empresa cunha soa batea e cun barco auxiliar de 15 a 30 TR B. 0,90
Empresa cunha soa batea e cun barco auxiliar de máis de 30 TR B. 0,95
Empresa con dous bateas e sen barco auxiliar 0,90
Empresa con dous bateas e cun barco auxiliar de menos de 15 TR B 0,95