Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Actividade de transporte urbano colectivo e de viaxeiros por estrada (epígrafes IAE: 721.1 e 3)

Normativa: Instrución 2.3. a.3) Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Se o titular dispón dun único vehículo, o índice aplicable é o 0,80.