Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Índice corrector por inicio de novas actividades

Normativa: Instrución 2.3 b.4) Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

 1. Os contribuíntes que iniciasen novas actividades, poderán aplicar no exercicio 2022  un índice corrector do 0,80 se se trata do primeiro ano de exercicio da actividade, ou do 0,90 se se trata do segundo.

  Con esta finalidade, no exercicio da actividade deberán concorrer as seguintes circunstancias:

  • Que se trate de novas actividades cuxo exercicio se iniciase a partir do 1 de xaneiro de 2021.

  • Que non se trate de actividades de tempada.

  • Que non se exercesen anteriormente baixo outra titularidade ou cualificación.

  • Que se realicen en local ou establecemento dedicado exclusivamente á devandita actividade, con total separación do resto de actividades empresariais ou profesionais que, se é o caso, puidese realizar o contribuínte.

 2. Cando o contribuínte sexa unha persoa con discapacidade, con grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 os índices correctores aplicables serán do 0,60 se se trata do primeiro ano de exercicio da actividade ou do 0,70 se se trata do segundo .