Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Índice corrector de tempada

Normativa: Instrución 2.3 b.2) Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Nas actividades que habitualmente se desenvolvan só durante certos días do ano, continuos ou alternos, sempre que o total non exceda de 180 días por ano, aplicarase un índice corrector multiplicador, cuxa contía está en función da duración da tempada en que se realiza a actividade.

Duración da tempadaÍndice aplicable
Ata 60 días 1,50
De 61 días a 120 1,35
De 121 días a 180 días 1,25
Máis de 180 días (non constitúe actividade de tempada) ---