Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3. Redución para actividades económicas desenvolvidas na Illa da Palma: 20 por 100

Normativa: Disposición adicional sexta Orde HFP/1172/2022, do 29 de novembro (BOE do 1 de decembro)

Unha vez aplicada a redución xeral e, unicamente para aqueles contribuíntes que desenvolvan a súa actividade económica na Illa da Palma e determinen o rendemento neto da devandita actividade polo método de estimación obxectiva, poderase reducir o rendemento neto de módulos de 2022 correspondente a tales actividades nun 20 por 100.

A redución deberase consignar no recadro [0157] da declaración.

Atención: debido ás consecuencias das erupcións volcánicas ocorridas na Illa da Palma, a disposición adicional sexta da Orde  HFP /1172/2022, do 29 de novembro, pola que se desenvolven para o ano 2023 o método de estimación obxectiva, estableceu para as actividades económicas desenvolvidas na devandita illa, unha redución especial, similar á establecida para o termo municipal de Lorca, a causa do terremoto acontecido no devandito municipio. Estas reducións aplicaranse tanto en 2022 como en 2023.