Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Fase 4ª: Determinación do rendemento neto da actividade

A determinación do rendemento neto da actividade é o resultado de diminuír o rendemento neto de módulos na contía das reducións xerais (se é o caso, se procede,  na contía da  redución  específica para actividades económicas desenvolvidas no termo municipal de Lorca)  e na dos gastos extraordinarios por circunstancias excepcionais. O saldo resultante desta operación deberá incrementarse no importe correspondente a outras percepcións empresariais.

  1. 1. Redución xeral: 15 por 100
  2. 2. Redución para actividades económicas desenvolvidas no termo municipal de Lorca: 20 por 100
  3. 3. Redución para actividades económicas desenvolvidas na Illa da Palma: 20 por 100
  4. 4. Gastos extraordinarios por circunstancias excepcionais
  5. 5. Outras percepcións empresariais