Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Redución xeral: 15 por 100

Normativa: disposición adicional oitava Orde  HFP/1172/2022, do 29 de novembro  (BOE  do 1 de decembro)  e  disposición adicional primeira Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro).

Para 2022 estableceuse unha redución do rendemento neto de módulos do 15 por 100 aplicable con carácter xeral a todos os contribuíntes que determinen o rendemento neto da súa actividade polo método de estimación obxectiva.

Atención: a disposición adicional oitava da Orde  HFP/1172/2022, do 29 de novembro, pola que se desenvolven para o ano 2023 o método de estimación obxectiva do IRPF , elevou do 5 ao   15 por 100 a redución xeral prevista na disposición adicional primeira da  Orde  HFP/1335/2021.