Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Redución para actividades económicas desenvolvidas no termo municipal de Lorca: 20 por 100

Normativa: Disposición adicional cuarta Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

Unha vez aplicada a redución xeral e, unicamente para aqueles contribuíntes que desenvolvan a súa actividade económica no termo municipal de Lorca e determinen o rendemento neto da devandita actividade polo método de estimación obxectiva, poderase reducir o rendemento neto de módulos de 2022  correspondente a tales actividades nun 20 por 100. A redución deberase consignar no recadro [1476] da declaración.