Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Actividades incluídas na relación contida na Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro

Véxase o apartado  “Actividades agrícolas, gandeiras, forestais e de transformación de produtos naturais ás que resulta de aplicación no exercicio 2022  o método de estimación obxectiva” , dentro deste capítulo.