Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3.2 Outras causas de exclusión do método de estimación obxectiva

Ademais dos límites cuantitativos excluíntes, son causas de exclusión do   método de estimación obxectiva  as seguintes:

 1. Desenvolver a actividade económica, total ou parcialmente, fóra do territorio español

  Normativa: Art. 32.2 c) Regulamento IRPF

 2. Determinar o rendemento neto dalgunha actividade económica en método de estimación directa, en calquera das súas modalidades

  Normativa: Arts. 34.2 e 35 Regulamento IRPF 

  Non obstante, cando se inicie durante o ano algunha actividade non incluída ou pola que se renuncie ao método de estimación obxectiva, a exclusión non proverá efectos para ese ano respecto das actividades que viñan realizandose con anterioridade, senón a partir do ano seguinte.

 3. A exclusión do réxime especial simplificado do IVE ou do IXIC

  Normativa. Art. 36.2 e 4 Regulamento  IRPF

  A exclusión do réxime especial simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido ou do Imposto Xeral Indirecto Canario suporá a exclusión do método de estimación obxectiva por todas as actividades económicas exercidas polo contribuínte.