Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Consecuencias da exclusión do método de estimación obxectiva

Normativa: Art. 34.3 Regulamento IRPF

A exclusión do método de estimación obxectiva por calquera das circunstancias anteriormente comentadas produce os seus efectos unicamente no ano inmediato posterior a aquel en que se produza a devandita circunstancia e suporá a inclusión durante os tres anos seguintes no ámbito de aplicación da modalidade simplificada do método de estimación directa, agás renuncia ao mesmo.