Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Determinación do rendemento neto reducido total

Para determinar o rendemento neto total, ao rendemento neto reducido da actividade calculada conforme ao explicado no apartado anterior poderá aplicarse a seguinte redución, cuxas condicións, contía e límite desta redución están recollidos no Capítulo 7:

Redución polo exercicio de determinadas actividades económicas para contribuíntes  con rendas non exentas inferiores a 12.000 euros.

Normativa: (Art. 32.2.3º Lei IRPF )