Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Índice 5. Actividades de agricultura ecolóxica

Normativa: Instrución 2.3.e) do anexo I Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro

Aplicarase o índice 0,95 cando a produción cumpra os requisitos establecidos  en Regulamento (CE ) 834/2007, do Consello do 28 de xuño de 2007 sobre produción e etiquetaxe dos produtos ecolóxicos e polo que se derroga o Regulamento (CEE ) Nº 2092/1991, na súa normativa específica de desenvolvemento e na normativa legal vixente das correspondentes Comunidades Autónomas sobre produción ecolóxica e quede correspondentemente acreditado polo seu certificado de operador ecolóxico.