Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Fase 3ª: Determinación do rendemento neto de módulos

Normativa: Véxanse Anexo I e  instrución 2.3 do citado Anexo I Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro)

O rendemento neto de módulos óbténse aplicando sobre o rendemento neto minorado o índice ou índices correctores que correspondan á actividade.

Estes índices correctores para o exercicio 2022  son:

  1. Índice 1. Utilización exclusiva de medios de produción allea en actividades agrícolas
  2. Índice 2. Utilización de persoal asalariado
  3. Índice 3. Por cultivos realizados en terras arrendadas
  4. Índice 4. Pensos adquiridos a terceiros en máis do 50 por 100
  5. Índice 5. Actividades de agricultura ecolóxica
  6. Índice 6. Cultivos en terras de regadío que utilicen, para tal fin, enerxía eléctrica
  7. Índice 7. Por ser empresa cuxo rendemento neto minorado non supera 9.447,91 euros
  8. Índice 8. Índice corrector en determinadas actividades forestais